Tres gañadores, tres relatos totalmente distintos pero todos como finalidade transmitir en lingua galega. A violencia de xénero, aparece moitas veces nas noticias e creo que é algo que non debería suceder coméntanos Rime El Bahi esta moza marroquí afincada en Galicia é unha proba de que o galego é accesible a todos os que o desexan estudar.