Nesta cuarta entrega a maioría dás entrevistadas comentan que o seu oficio é moi sacrificado sobre todo por mor do frío, hai días que as mans están moi ríxidas polo frío e non das entrado en calor, do resto vaise levando ben. A pesar da dureza deste oficio case ningún cambiaría a súa profesión por calquera outra xa que o contacto co mar as veces exerce coma se fora unha sala dun psicólogo.