A obra presta especial atención á represión na área de Vigo e arredor da illa de San Simón.  O libro recolle episodios da represión en Vilaboa, concello natal de Luís Bará; relatos de mulleres represaliadas; una crónica «Fragmentaria» do terror vivido en San Simón ; unha homenaxe ás  casas refuxio que acolleron persoas fuxidas; xunto con outras historias acontecidas en terras de Pontevedra, o Morrazo, Vigo ou o Salnés

O libro é unha compilación dos artigos publicados no blog Non des a esquecemento ao longo de case tres anos, desde comezos de 2014 a setembro de 2016. Relatos do xenocidio fascista en Galicia, da resistencia e da solidariedade que segundo afirma Bará son «a resposta a unha necesidade vital: a procura da verdade e da xustiza arredor das vítima da represión franquista en Galicia, a vontade de contar o que pasou nun relato emocional, subxectivo, belixerante, impregnado da memoria oral, receoso dos informes oficiais e afastado tamén da neutralidade e da distancia de moitos estudos académicos».